Lions Club Osterøy, eldrefest i Osterøyhallen
6. oktober 2005.

Foto: Dag Anton Boge

For flere bilder eller kjøp av bilder, kontakt oss på telefon eller e-post.
E-post: post@dabinfo.no


Eldrefest nr. 01


Eldrefest nr. 02


Eldrefest nr. 03

Eldrefest nr. 04

Eldrefest nr. 05

Eldrefest nr. 06

Eldrefest nr. 07

Eldrefest nr. 08

Eldrefest nr. 09

Eldrefest nr. 10

Eldrefest nr. 11

Eldrefest nr. 12

Eldrefest nr. 13

Eldrefest nr. 14

Eldrefest nr.15

Eldrefest nr.16

Eldrefest nr. 17

Eldrefest nr. 18