Det er det som er så sårt

Det er i motlys ein ser best
det som ligg i minnet
men berre om minnet er klårt.
I mørket ser du mest
og det er det som er så sårt..

Djupt der inne
finst handa som slår.

Dag Anton Boge/Ingunn Mjelde