Dine spor

haustlauvet
dekkjer stien
og spora etter ein
god sommar

snart kjem
snøen
du lagar
kalde spor
som snøføyken
viskar bort

men dei finst

din død
sletter slett ingen
av dine
merke
etter deg

det er berre du
som trur det
i dag

dine spor vil
stå som
fossile
avtrykk

alltid