Eon

du alltid
tid
skapnad av
gudedom som
fortærer alt i din
veg
den evige
eon
som tærer sund
all skapnad
med guddommeleg
kraft
evigvarande
i all tid