Etter ein krangel

Eg meinte det ikkje, kjære,
eg meinte det ikkje.

---

Jau,
eg meinte det nok
då eg sa det,
men eg meiner det slett ikkje no