Krig

det heng fjør
under skoa mine

var det dua
eg trakka
i hel i stad