Motlys


I motlys
forsvinner håpet
jeg blir blendet
av maktesløshet
vil ha lys i ryggen
tankene banker
og banker deg videre
skrik, rop
makt, krav, krever ta deg
jeg spiser grus
sult, stein, mur, jeg er veggen
tømmes sakte ut
vil fylles igjen av lys
begynner på nytt
ny dag, ny natt, må
fortsette, må leve

Dag Anton Boge/Aisha Demiri