Splint

gravlegg meg
ståande
rett opp og
rank

på kne har eg
gått
mitt liv
til ende

når døden
har henta meg
skal ingen meir
få spytta på meg

gravlegg meg
ståande
eg har ikkje
hud
på knea

eg er stolt

likevel

gravlegg meg
ståande

eg døyr yngre
enn deg
huset mitt var
ringare enn
ditt

gj

full
fattig og
forlaten
ber eg deg
Gud:
sjå til
at dei gravlegg meg
ståande

stolt
no