Stille skot

Det smell
stille skot
i sentrum
i byens harde gater

white light, white heat

kor herleg det
høyrest ut
på plate

Lucy in the Sky

blikket stivt
fiksert
langt der framme
ikkje til framtida
framtida er daud
framtida døydde
i portrommet i stad

thin white duke

magre
sjuke
bleike
utan håp

brown sugar

er ikkje drops
men rockar deg
stødig
mot mørke
undergangar

underground heaven

fenger
og ho skrik
medan sola går ned

Christiane F
kjem til
og spør:
men skjønte du ikkje
kva eg prøvde å seia
i boka, då?

white light, white heat

stille skot
og tyste skrik frå
byens portrom og
toalett
ingen lyd og
ingen bøyer kne

walk on the wild side, baby,
take a walk on the wild side