Til ein engel

Takk for at du trudde
og trur på meg!
Takk for all hjelp og støtte!
Då hauststormane
rista meg,
og eg fall ned
som eit vissent
lauv,
kom du alltid til meg,
plukka meg
opp,
tørka og pressa
meg.

Takk for at du limte
meg inn i minneboka di!