Ved grava

Svarte fuglar

flyg
over grava

der vi er samla.

Den kvite kista
så lys og
rein, snart dekt
av svart jord
kompakt lukka
for ettertida.

---

No ser eg og
at alle
dei andre
gret.