Bergen Mållag:

Leiar:
Astrid Olsen
Nordbøveien 16
5009 Bergen

Telefon:
55 32 50 38 (h)
E-post: Astrid.Olsen@student.uib.no

Nestleiar:
Mona Stormark
Lægdesvingen 20
5096 Bergen
Telefon:
93 41 02 37 (m)
E-post: monastormark@spray.no
Kasserar:
Livar Aksnes
Strandgaten 218
5004 Bergen

Telefon:
55 23 30 47
E-post: livaraks@online.no

Skrivar:
Arne Apold
Fredlundbakken 44
5073 Bergen

Telefon:
55 28 20 06 (h)
99 52 15 65 (m)
E-post: a.apold@online.no