Fana Mållag:
Nordbøveien 8
5009 Bergen

E-post: postfana@start.no

 
Fana Mållag vart stifta i 1905, og gjennom 100-årsmarkeringa i 2005 har mållaget markert seg som ein aktiv hundreåring med fleire tilskipingar i bydelane Fana og Ytrebygda.

Hundre år for nynorsk i Fana

Fana Mållag gjev bl.a. ut "Tid og Merke", Strilekalendaren for Fana og "Fanajul", Kulturhistorisk årsskrift for Fana.

Styret i Fana Mållag 2006
Leiar:
Kari Kaardal
Nordbøveien 8
5009 Bergen

Telefon:
55 31 82 11 (h)
482 45 214 (m)
E-post: ka-kaa@online.no

Nestleiar:
Marit Sletten
Slettenvegen 11
5258 Blomsterdalen

Telefon:
55 22 11 27 (h)
928 40 035 (m)
E-post: marit@dabinfo.no

Skrivar:
Frøydis Storaas
Skagevegen 166
5239 Rådal

Telefon:
55 22 63 20 (h)

Styremedlem:
Maria Skurtveit Spangelo
Hordnesvegen 196
5244 Fana

Telefon:
55 91 70 44 (h)

Styremedlem:
Einar Lygre
Bjørgelien 96
5141 Fyllingsdalen

Telefon:
55 99 19 267 (h)
906 81 945 (m)
E-post: eilygre@broadpark.no

Varamedlemmer:
Ellen Telle
Gerhard Berge
Randi Andersen