Mållag:

Noregs Mållag

Arna Mållag

Askøy Mållag

Bergen Mållag

Fana Mållag

Osterøy Mållag

annonse:
 

annonse:

Gode nynorske:
Nynorsk-nytt
Hordaland Mållag
Lokallag i Hordaland
Skulemålet i Hordaland
Nynorsk i Hordaland

Nynorsk faktabok 2005:
Ca. 400 tabellar og figurar dokumenterer Nynorsk faktabok 2005 utviklinga i den nynorske skriftkulturen frå 1800-talet og fram til i dag. Boka er den mest omfattande statistiske dokumentasjonen av norsk skriftkultur som nokon gong har vore laga.

Nynorsk faktabok 2005 ligg føre som papirutgåve og i digitalt format

Ottar Grepstad:
Nynorsk faktabok 2005
Nynorsk kultursentrum 2005
785 sider

Kr. 890,-

Språkrådet