Noregs Mållag
Postadresse:
Postboks 474 Sentrum
0105 OSLO

Gateadresse:
Schweigaardsgate 16

Telefon: 23 00 29 30
Telefaks: 23 00 29 31
Epost: nm@nm.no
Internettside: www.nm.no

For innmelding eller meir
informasjon, fyll ut skjemaet her

Styret i Noregs Mållag 2005-2006
Styret er øvste organet mellom landsmøta og møtest til vanleg åtte gonger årleg. Leiar og nestleiar er valde særskilt på landsmøtet. Styret vel eit arbeidsutval på tre medlemer der leiar, nestleiar og ein styremedlem sit. Dagleg leiar er skrivar for styret og arbeidsutvalet. Norsk Målungdom vel ein medlem med to personlege varafolk til styret.

Konsituert leiar:
Nils T. Ulvund
6622 Ålvundfjord
E-post: nils.ulvund@sunndal.kommune.no

Telefon:
71 69 82 88 (h)
71 69 97 35 (a)
900 27 161 (m)

Nestleiar:
Eli Bjørhusdal
Krundalen
6871 Jostedal
E-post: eli@nynorsk.no
Telefon:
57 68 66 18 (h)
951 65 510 (m)
Styremedlem:
Berit Rekve
Dyretråkket 29
1251 Oslo
E-post:berit@entusiastisk.no
Telefon:
958 70 611 (m)
22 61 40 81 (h)
Styremedlem:
Karstein Bjørge
Postboks 96
5371 Skogsvåg
E-post:
Karstein.Bjoerge@sund.kommune.no
Telefon:
56 33 90 07 (h)
56 32 75 50 (a)
56 32 75 56 (a-dir)
958 15 094 (m)
Styremedlem:
Unn Røyneland
Haslevegen 47
0575 Oslo
E-post: unn.royneland@iln.uio.no
Telefon:
22 35 38 09 (h)
22 85 43 69 (a)
Styremedlem:
Anne Marit Godal
Hesselbergsgate 3
0555 Oslo
E-post: amg@lesersoekerbok.no
Telefon:
22 54 75 00 (a)
480 29 832 (m)
 
Styremedlem
vald av Norsk Målungdom:
Signhild Stave Samuelsen
Bjølsen Studentby Hus 45, HO 406
0445 Oslo
E-post: signhild@samuelsen.net

Telefon:
920 18 508 (m)


Varamedlemer til styret:

1. varamedlem
Olav Skare
Biskop Berggravsgate 48
9011 Tromsø
E-post: olav.skare@nuv.no

Telefon:
480 49 481 (m)
2. varamedlem
Anna Elise Winterhus
Stokkabautene 51
4023 Stavanger
E-post:
aewi@rfk.rogaland-f.kommune.no

Telefon:
51 56 00 47 (h)

3. varamedlem
Sæbjørn Forberg
2690 Skjåk
E-post: saebjorn.forberg@online.no

Telefon:
61 21 41 58 (h)

1. varamedlem
frå Norsk Målungdom
Vegard Troøien Foseide
hjå Norsk Målungdom
E-post: vegafos@online.no
Telefon:
4
16 31 030 (m)
2. varamedlem
frå Norsk Målungdom
Unn Catodotter Fyllingsnes
hjå Norsk Målungdom
E-post:
unn@nynorsk.no

Telefon:
979 71 211 (m)