dab Info-Trykk & Media

Tar frilans-oppdrag innen

  • Journalistikk
  • Foto-oppdrag (live-fotograf, fotodekning av arrangement, ”flue-på-veggen” under arrangement.
  • Utarbeidelse og grafisk tilrettelegging/layout av trykksaker
  • Formidling til trykkeri
Grafisk forum